dimarts, 8 de novembre de 2016

dimarts, 1 de novembre de 2016

A

AIEC Revista

ADIDE Revista

B

Borrell, Elvira, El Pla d'avaluació del Departament d'Ensenyament. Quaderns d'avaluació 2006. Núm. 4. Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

C


D


E


F


G


H


I


J


K


L


M

Carme Mas, Inspección de educación y autonomía de centros

N


O


P


Q


R

1. Rul, Jesús, La Organización escolar y la inspección educativa. Una inspección educativa como factor de evaluación sistemática Revista de educación Núm. 305 (Septiembre-Diciembre 1994), p. 215-255 

2. Rul, Jesús, Inspecció educativa: funció i funcions AIEC núm. 2 (desembre 1995), p. 8-12 

3.Rul, Jesús, La Inspecció és compartir informació i coneixement Barcelona educació Barcelona : l'Ajuntament, Regidoria d'Edicions Publicacions 1135-2655 Núm. 38 (març-abril 2004), p. 14-15 

4. Rul, Jesús, La LOE i la Inspecció d'Educació Guix elements d'acció educativa Barcelona : Serveis Pedagògics, [1977]- 0213-8581 Núm. 336-337 (Juliol-Agost 2007) p. 77-83

S


T


U

USIE Revistes

V


W


X


Y