dimarts, 1 de novembre de 2016

R

1. Rul, Jesús, La Organización escolar y la inspección educativa. Una inspección educativa como factor de evaluación sistemática Revista de educación Núm. 305 (Septiembre-Diciembre 1994), p. 215-255 

2. Rul, Jesús, Inspecció educativa: funció i funcions AIEC núm. 2 (desembre 1995), p. 8-12 

3.Rul, Jesús, La Inspecció és compartir informació i coneixement Barcelona educació Barcelona : l'Ajuntament, Regidoria d'Edicions Publicacions 1135-2655 Núm. 38 (març-abril 2004), p. 14-15 

4. Rul, Jesús, La LOE i la Inspecció d'Educació Guix elements d'acció educativa Barcelona : Serveis Pedagògics, [1977]- 0213-8581 Núm. 336-337 (Juliol-Agost 2007) p. 77-83